Monthly Archives: Haziran 2010

View:

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU – Değerlendirme Konuşması

1.48K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU - Değerlendirme Konuşması

Dr. Emin Işık – Değerlendirme Konuşması

1.59K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Dr. Emin Işık - Değerlendirme Konuşması

Prof. Dr. Emine Yeniterzi – Değerlendirme Konuşması

1.44K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. Dr. Emine Yeniterzi - Değerlendirme Konuşması

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç – Değerlendirme Konuşması

2.49K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç - Değerlendirme Konuşması

H. Nur ARTIRAN – Sertarîk, Mesnevîhân, Öğretmen Albay Şefik Can

2.28K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu H. Nur ARTIRAN   - Sertarîk, Mesnevîhân, Öğretmen Albay Şefik Can (1910-2005)

Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK – Yaman Dede

2.70K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK - Yaman Dede(1887-1962)

Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER – Selman Tüzün

1.44K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri  Sempozyumu Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER - Bahâriye Mevlevîhânesi'nin Son Şâhidi Selman Tüzün

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU – Abdülbâki Gölpınarlı

1.49K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU -  Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmacısı Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982)  

Cemalnur SARGUT – Kenan Rifâî

2.56K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Cemalnur SARGUT -  Kenan Rifâî (1867-1950)

Dr. Emin IŞIK – Midhat Bahârî Beytur

1.61K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Dr. Emin IŞIK - Kasımpaşa Mevlevîhânesi  Mesnevîhânlarından Midhat Bahârî Beytur (1879-1971)

Dr. Timuçin ÇEVİKOĞLU – Hüseyin Fahreddin Dede

2.10K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Dr. Timuçin ÇEVİKOĞLU - BahâriyeMevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede (1853-1911)

Doç. Dr. Safi ARPAGUŞ – Mesnevi Şârihi Amed Avni Konuk

1.81K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Doç. Dr. Safi ARPAGUŞ - Mesnevi Şârihi Ahmed Avni Konuk ve Mesnevi-i Şerif Şerhi ( 1868-1938 )

Doç. Dr. Yusuf ÖZ – Tâhirü-l Mevlevî (Tahir Olgun)

2.31K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Doç. Dr. Yusuf ÖZ - “Eserleri ve Hizmetleriyle Tâhirü-l Mevlevî (Tahir Olgun) ” (1877-1951)

Dr. Semih CEYHAN – Mesnevîhân Mehmed Esad Dede

2.10K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri  Sempozyumu Dr. Semih CEYHAN -  "Tâhirül-Mevlevî'nin Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Mehmed Esad Dede ve Mesnevî Şerhi"

Neşet Çelebi – Sempozyum 2. Gün Açılış Konuşması

1.45K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Neşet Çelebi - Sempozyum 2. Gün Açılış Konuşması

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER – Ahmed Remzi Akyürek

2.13K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER - Üsküdar  Mevlevîhânesi Son Postnişin Ahmed Remzi Akyürek (1872-1944)

Yrd. Doç. Dr. Gülgün YAZICI – Ahmed Celaleddin Dede

2.04K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Yrd. Doç. Dr. Gülgün YAZICI -  "Devrin Sosyal ve Siyasi Hadiseleri Karşısında Bir Mevlevi Şeyhi: Ahmed Celaleddin Dede"  

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN – Abdülbâki Dede (Baykara)

2.04K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN - Yenikapı  Mevlevîhânesi Son Şeyhi Abdülbâki Dede (Baykara) (1883-1935)  

Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK – Mehmed Celâleddin Dede

1.85K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK  - Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Mehmed Celâleddin Dede (ö.1908)

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ – Prof. Dr. Âmil ÇELEBİOĞLU

3.15K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. Dr. Emine YENİTERZİ  -  “Mevlâna Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil ÇELEBİOĞLU” (1934-1990)

Dr. Yakup ŞAFAK – Veled Çelebi

1.58K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Dr. Yakup ŞAFAK - Veled Çelebi ve Çelebilik Makamında Geçen Yıllar (1867-1953)  

Esin Çelebi BAYRU – Celâleddin B. Çelebi

2.26K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Esin Çelebi BAYRU  - Celâleddin B. Çelebi (1926-1996)

Prof. Dr. Cihan OKUYUCU – Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Mesnevî Dersleri

1.98K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU  -  Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Mevlâna, Mevlevîlik ve Mesnevî Dersleri

Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN – Mûsıkîşinâslar

2.13K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN - İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Mûsıkîşinâslar

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER – Edîb ve Şâirler

3.24K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER - İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Edîb ve Şâirler

Prof. h.c. M. Uğur DERMAN – San’atkârlar

2.12K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Prof. h.c. M. Uğur DERMAN - İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen San ’atkârlar

Ekrem IŞIN – İstanbul ’da Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler

2.12K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Ekrem IŞIN  - Tarih Boyunca İstanbul ’da Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler

Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr.Nuri Şimşekler

1.83K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr.Nuri Şimşekler

Açılış Konuşması – Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Numan Güzey

2.04K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri  Sempozyumu Açılış Konuşması - Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Numan Güzey  

Açılış Konuşması H.Nur ARTIRAN

1.84K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu Açılış Konuşması  H.Nur ARTIRAN  

Saygı Duruşu – Naat-ı Şerif – Ney Taksimi

2.19K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu  Saygı Duruşu - Naat-ı Şerif - Ney Taksimi

KARŞILAMA

1.69K Views0 Comments

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri  Sempozyumu KARŞILAMA

Dinle Neyden – 26

1.61K Views0 Comments

Dinle Neyden – 25

1.77K Views0 Comments

Dinle Neyden – 24

1.97K Views0 Comments

Dinle Neyden – 23

1.81K Views0 Comments

Dinle Neyden – 22

1.83K Views0 Comments

Dinle Neyden – 21

1.67K Views0 Comments

Dinle Neyden – 20

1.79K Views0 Comments

Dinle Neyden – 19

1.73K Views0 Comments

Dinle Neyden – 18

1.67K Views0 Comments

Dinle Neyden – 17

1.89K Views0 Comments

Dinle Neyden – 16

1.73K Views0 Comments

Dinle Neyden – 15

1.73K Views0 Comments

Dinle Neyden – 14

1.72K Views0 Comments

Dinle Neyden – 13

1.99K Views0 Comments

Dinle Neyden – 12

1.72K Views0 Comments

Dinle Neyden – 11

1.78K Views0 Comments

Dinle Neyden – 10

1.81K Views0 Comments

Dinle Neyden – 9

1.86K Views0 Comments

Dinle Neyden – 8

1.78K Views0 Comments

Dinle Neyden – 7

1.90K Views0 Comments

Dinle Neyden – 6

2.06K Views0 Comments

Dinle Neyden – 5

1.99K Views0 Comments

Dinle Neyden – 4

2.98K Views0 Comments

Dinle Neyden – 3

2.57K Views0 Comments

Dinle Neyden – 2

2.77K Views0 Comments

Dinle Neyden – 1

4.87K Views0 Comments