Monthly Archives: Nisan 2012

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 29 Nisan 2012

680 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

MESNEVİ DERSİ – 26.04.2012

2.84K Views0 Comments

Ö. Tuğrul İnançer – Hz. Peygamber – TRT

1.17K Views0 Comments

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 22 Nisan 2012

702 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 15 Nisan 2012

639 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

Delailü’l Hayrat

4.03K Views0 Comments

En güzel senâlar Efendimiz (s.a.s.) içindir Asırlardır mü’minlerce okunan Delâil-i Hayrat, adeta bir salavat-ı şerife deryası gibidir. Onun yazılış hikayesi ise çok ilginç bir hikayeye dayanıyor. Muhammed Süleyman e...

Ömer Tuğrul İnançer – Kalbe Düşünce – 3.Bölüm

1.71K Views0 Comments

Ömer Tuğrul İnançer – Kalbe Düşünce – 2.Bölüm

1.08K Views0 Comments

Ömer Tuğrul İnançer – Kalbe Düşünce – 1.Bölüm

1.08K Views0 Comments

Lâ Edrî Grubu, Türk Tasavvuf Müziği Konseri

1.55K Views0 Comments

M.Fatih ÇITLAK – Gün Işığı proğramı

1.72K Views0 Comments

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 08 Nisan 2012

674 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.04K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.33K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

893 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.13K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.07K Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.20K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.05K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.08K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.34K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.05K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

938 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

932 Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

828 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

1.16K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

1.01K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.21K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

781 Views0 Comments

Kabir Helminski

707 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

794 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

734 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.61K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

774 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.42K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.06K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

857 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

751 Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.15K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

897 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.20K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

768 Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

959 Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

868 Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.01K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

806 Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

881 Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

841 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

990 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

800 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

824 Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

888 Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

999 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

909 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

804 Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

969 Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.12K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

911 Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

« Prev