Monthly Archives: Nisan 2012

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 29 Nisan 2012

722 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

MESNEVİ DERSİ – 26.04.2012

2.92K Views0 Comments

Ö. Tuğrul İnançer – Hz. Peygamber – TRT

1.24K Views0 Comments

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 22 Nisan 2012

763 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 15 Nisan 2012

688 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

Delailü’l Hayrat

4.28K Views0 Comments

En güzel senâlar Efendimiz (s.a.s.) içindir Asırlardır mü’minlerce okunan Delâil-i Hayrat, adeta bir salavat-ı şerife deryası gibidir. Onun yazılış hikayesi ise çok ilginç bir hikayeye dayanıyor. Muhammed Süleyman e...

Ömer Tuğrul İnançer – Kalbe Düşünce – 3.Bölüm

1.78K Views0 Comments

Ömer Tuğrul İnançer – Kalbe Düşünce – 2.Bölüm

1.14K Views0 Comments

Ömer Tuğrul İnançer – Kalbe Düşünce – 1.Bölüm

1.15K Views0 Comments

Lâ Edrî Grubu, Türk Tasavvuf Müziği Konseri

1.66K Views0 Comments

M.Fatih ÇITLAK – Gün Işığı proğramı

1.83K Views0 Comments

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – 08 Nisan 2012

727 Views0 Comments

http://mahmuderolkilic.blogspot.com

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.13K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.42K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

967 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.24K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.17K Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.30K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.18K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.24K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.46K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.15K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

1.02K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

1.01K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

890 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

1.27K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

1.10K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.30K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

861 Views0 Comments

Kabir Helminski

773 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

878 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

801 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.69K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

857 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.54K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.13K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

947 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

837 Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.26K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

986 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.30K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

848 Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.06K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

946 Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.09K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

891 Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

968 Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

904 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.05K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

868 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

918 Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

946 Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

1.07K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

995 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

917 Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.04K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.21K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.00K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

« Prev