Açılış Konuşması H.Nur ARTIRAN

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu
Açılış Konuşması  H.Nur ARTIRAN