Kategori: Sempozyumlar

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Hz. Arabi Sempozyumu – Mahmud Erol Kılıç

1.28K Views0 Comments

1 2      

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.05K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.34K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

905 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.14K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.08K Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.21K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.07K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.09K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.17K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.36K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.06K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

949 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

945 Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

834 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

1.17K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

1.02K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.22K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

787 Views0 Comments

Kabir Helminski

719 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

805 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

741 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.62K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

784 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.43K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.07K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

872 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

761 Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

907 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.22K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

782 Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

969 Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

879 Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.02K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

818 Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

890 Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

848 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

998 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

805 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

834 Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

895 Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

1.01K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

919 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

813 Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

977 Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.13K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

920 Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

807 Views0 Comments

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – Niyazi Mısri Sempozyumu

1.57K Views0 Comments

Sadreddin Konevi Sempozyumu Açılış Paneli

690 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Yakup Şafak

1.32K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yakup Şafak "20. Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Tofigh Sobhani

947 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Prof. Dr. Prof. Dr. Tofigh Hashempour Sobhani  "Şems-i Tebrizi'nin Hayatı ve Ölümü"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Takeshita Masataka

1.01K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Dr. Takeshita Masataka "Şems-i Tebrizi ve Felsefeciler"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Semih Ceyhan

953 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Dr. Semih Ceyhan  " Şems'in Gaybubeti, Mevlana'nın Huzuru: Mesnevi ve Osmanlı Şerhlerine Göre Şems-i Tebrizi"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Parvenah Saberi

861 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Parvenah Saberi, "Uçan Şems: Şems ve Mevlana'nın Görüşmesine Bir Bakış"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Osman Nuri Küçük

986 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük  "Hz.Mevlana'nın Tavavvufi Meşrebi ve Sülük Anlayışında Şems'in Tesiri"   1 2 3 4

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Omid Safi

928 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Prof. Dr. Omid Safi Allah'ın Aynası, Mevlânâ'nın aynası: Ayna olarak Şems ve Mevlânâ   1 2 3 4

« Prev