Kategori: Sempozyumlar

View:

Hz. Arabi Sempozyumu – Mahmud Erol Kılıç

1.73K Views0 Comments

1 2      

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.51K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.80K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

1.35K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.62K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.54K Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.70K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.49K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.52K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.65K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.82K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.53K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

1.37K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

1.32K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

1.71K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

1.42K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.61K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

1.16K Views0 Comments

Kabir Helminski

1.05K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.14K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

2.08K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

1.18K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.87K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.42K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

1.29K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

1.12K Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.63K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.27K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.63K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

1.14K Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.35K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

1.21K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.44K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

1.16K Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

1.27K Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

1.19K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.29K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

1.22K Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.23K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

1.40K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

1.29K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

1.22K Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.37K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.51K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.35K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

1.15K Views0 Comments

Sadreddin Konevi Sempozyumu Açılış Paneli

1.04K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Yakup Şafak

1.78K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yakup Şafak "20. Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Tofigh Sobhani

1.35K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Prof. Dr. Prof. Dr. Tofigh Hashempour Sobhani  "Şems-i Tebrizi'nin Hayatı ve Ölümü"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Takeshita Masataka

1.39K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Dr. Takeshita Masataka "Şems-i Tebrizi ve Felsefeciler"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Semih Ceyhan

1.37K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Dr. Semih Ceyhan  " Şems'in Gaybubeti, Mevlana'nın Huzuru: Mesnevi ve Osmanlı Şerhlerine Göre Şems-i Tebrizi"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Parvenah Saberi

1.21K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Parvenah Saberi, "Uçan Şems: Şems ve Mevlana'nın Görüşmesine Bir Bakış"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Osman Nuri Küçük

1.34K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük  "Hz.Mevlana'nın Tavavvufi Meşrebi ve Sülük Anlayışında Şems'in Tesiri"   1 2 3 4

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Omid Safi

1.31K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Prof. Dr. Omid Safi Allah'ın Aynası, Mevlânâ'nın aynası: Ayna olarak Şems ve Mevlânâ   1 2 3 4

« Prev