Kategori: Sempozyumlar

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Hz. Arabi Sempozyumu – Mahmud Erol Kılıç

1.11K Views0 Comments

1 2      

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

886 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.18K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

797 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

993 Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

917 Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.03K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

925 Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

957 Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

990 Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.21K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

921 Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

815 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

802 Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

708 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

989 Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

901 Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.08K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

669 Views0 Comments

Kabir Helminski

601 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

674 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

632 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.43K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

677 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.29K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

928 Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

723 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

646 Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.02K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

790 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.07K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

654 Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

840 Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

749 Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

900 Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

698 Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

762 Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

727 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

889 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

712 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

722 Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

772 Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

915 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

803 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

691 Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

832 Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

985 Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

753 Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

694 Views0 Comments

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – Niyazi Mısri Sempozyumu

1.37K Views0 Comments

Sadreddin Konevi Sempozyumu Açılış Paneli

580 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Yakup Şafak

1.13K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yakup Şafak "20. Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Tofigh Sobhani

769 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Prof. Dr. Prof. Dr. Tofigh Hashempour Sobhani  "Şems-i Tebrizi'nin Hayatı ve Ölümü"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Takeshita Masataka

865 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Dr. Takeshita Masataka "Şems-i Tebrizi ve Felsefeciler"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Semih Ceyhan

814 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Dr. Semih Ceyhan  " Şems'in Gaybubeti, Mevlana'nın Huzuru: Mesnevi ve Osmanlı Şerhlerine Göre Şems-i Tebrizi"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Parvenah Saberi

729 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Parvenah Saberi, "Uçan Şems: Şems ve Mevlana'nın Görüşmesine Bir Bakış"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Osman Nuri Küçük

841 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük  "Hz.Mevlana'nın Tavavvufi Meşrebi ve Sülük Anlayışında Şems'in Tesiri"   1 2 3 4

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Omid Safi

778 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Prof. Dr. Omid Safi Allah'ın Aynası, Mevlânâ'nın aynası: Ayna olarak Şems ve Mevlânâ   1 2 3 4

« Prev