Kategori: Sempozyumlar

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Hz. Arabi Sempozyumu – Mahmud Erol Kılıç

1.24K Views0 Comments

1 2      

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.01K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.30K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

880 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.10K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.05K Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.17K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.03K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.05K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.13K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.31K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.03K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

919 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

909 Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

811 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

1.12K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

995 Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.18K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

762 Views0 Comments

Kabir Helminski

689 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

770 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

717 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.59K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

757 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.40K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.04K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

833 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

725 Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.12K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

873 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.18K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

745 Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

941 Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

846 Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

991 Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

788 Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

861 Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

827 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

975 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

786 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

805 Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

874 Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

984 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

889 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

784 Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

943 Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.09K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

884 Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

786 Views0 Comments

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – Niyazi Mısri Sempozyumu

1.51K Views0 Comments

Sadreddin Konevi Sempozyumu Açılış Paneli

666 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Yakup Şafak

1.28K Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yakup Şafak "20. Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Tofigh Sobhani

909 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Prof. Dr. Prof. Dr. Tofigh Hashempour Sobhani  "Şems-i Tebrizi'nin Hayatı ve Ölümü"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Takeshita Masataka

982 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Dr. Takeshita Masataka "Şems-i Tebrizi ve Felsefeciler"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Semih Ceyhan

919 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Dr. Semih Ceyhan  " Şems'in Gaybubeti, Mevlana'nın Huzuru: Mesnevi ve Osmanlı Şerhlerine Göre Şems-i Tebrizi"   1 2 3

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Parvenah Saberi

831 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Parvenah Saberi, "Uçan Şems: Şems ve Mevlana'nın Görüşmesine Bir Bakış"   1 2

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Osman Nuri Küçük

951 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük  "Hz.Mevlana'nın Tavavvufi Meşrebi ve Sülük Anlayışında Şems'in Tesiri"   1 2 3 4

Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Omid Safi

894 Views0 Comments

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Prof. Dr. Omid Safi Allah'ın Aynası, Mevlânâ'nın aynası: Ayna olarak Şems ve Mevlânâ   1 2 3 4

« Prev