Kategori: Sultan Veled Sempozyumu

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.25K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.55K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

1.08K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.36K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.31K Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.43K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.29K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.27K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.38K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.58K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.28K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

1.15K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

1.13K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

980 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

1.42K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

1.21K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.41K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

969 Views0 Comments

Kabir Helminski

862 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

986 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

916 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.81K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

950 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.65K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.24K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

1.07K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

929 Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.38K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.10K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.43K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

948 Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

1.03K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.19K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

985 Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

1.06K Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

996 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.14K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

950 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

1.02K Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.04K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

1.17K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

1.10K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

1.00K Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.31K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.11K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

974 Views0 Comments