Kategori: Sultan Veled Sempozyumu

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.13K Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.42K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

James MORRIS, Prof. Dr.

968 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.24K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.17K Views0 Comments

Yakup Şafak, Dr.

1.30K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.18K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.25K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.46K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.15K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Camille Adams Helminski

1.02K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Eylül Yalçınkaya

1.01K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

891 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Oruç Güvenç, Dr.

1.27K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Elif Bilge Kurtuldu

1.10K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.30K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Konya – 2. Oturum – Sorular

864 Views0 Comments

Kabir Helminski

775 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

881 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

804 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.69K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

6. Oturum – SORULAR

859 Views0 Comments

Cemâlnur Sargut

1.54K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.13K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

James MORRIS, Prof. Dr.

948 Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

5. Oturum – SORULAR

838 Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.26K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

989 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.30K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

4. Oturum – SORULAR

850 Views0 Comments

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.06K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Omid Safi, Prof. Dr.

948 Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.09K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

3. Oturum – SORULAR

893 Views0 Comments

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

969 Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

Camille Adams Helminski

905 Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.05K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Janis Eshots, Dr.

869 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

2. Oturum – SORULAR

919 Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

947 Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Kabir Helminski

1.07K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

İbrahim Gamard, Dr.

997 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

1. Oturum – SORULAR

918 Views0 Comments

 

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.04K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.21K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.00K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

861 Views0 Comments