Kategori: Sultan Veled Sempozyumu

View:

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

1.04K Views0 Comments

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.19K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.38K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.23K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

1. Oturum – SORULAR

1.08K Views0 Comments

 

İbrahim Gamard, Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Kabir Helminski

1.26K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

2. Oturum – SORULAR

1.09K Views0 Comments

Janis Eshots, Dr.

1.00K Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.19K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Camille Adams Helminski

1.07K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

1.14K Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

3. Oturum – SORULAR

1.05K Views0 Comments

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.28K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

Omid Safi, Prof. Dr.

1.08K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.22K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

4. Oturum – SORULAR

1.02K Views0 Comments

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.50K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Eylül Yalçınkaya

1.47K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

5. Oturum – SORULAR

996 Views0 Comments

James MORRIS, Prof. Dr.

1.14K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.30K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Cemâlnur Sargut

1.73K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

6. Oturum – SORULAR

1.03K Views0 Comments

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.90K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

989 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

İbrahim Gamard, Dr.

1.05K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Kabir Helminski

926 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Konya – 2. Oturum – Sorular

1.03K Views0 Comments

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.49K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Elif Bilge Kurtuldu

1.29K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Oruç Güvenç, Dr.

1.52K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.05K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Eylül Yalçınkaya

1.20K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Camille Adams Helminski

1.22K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.36K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.66K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.48K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Omid Safi, Prof. Dr.

1.35K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.36K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Yakup Şafak, Dr.

1.52K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.38K Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.44K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

James MORRIS, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Cemâlnur Sargut

1.62K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.34K Views0 Comments