Kategori: Sultan Veled Sempozyumu

Sort: Date | Title Sort Descending
View:

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

983 Views0 Comments

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.12K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.32K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.17K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

1. Oturum – SORULAR

1.02K Views0 Comments

 

İbrahim Gamard, Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Kabir Helminski

1.19K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.06K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

2. Oturum – SORULAR

1.03K Views0 Comments

Janis Eshots, Dr.

961 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.15K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Camille Adams Helminski

1.01K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

1.08K Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

3. Oturum – SORULAR

995 Views0 Comments

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.20K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

Omid Safi, Prof. Dr.

1.04K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.17K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

4. Oturum – SORULAR

962 Views0 Comments

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.44K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Eylül Yalçınkaya

1.40K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

5. Oturum – SORULAR

942 Views0 Comments

James MORRIS, Prof. Dr.

1.08K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.25K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Cemâlnur Sargut

1.67K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

6. Oturum – SORULAR

965 Views0 Comments

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.83K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

929 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

İbrahim Gamard, Dr.

999 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Kabir Helminski

878 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Konya – 2. Oturum – Sorular

983 Views0 Comments

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.43K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Elif Bilge Kurtuldu

1.22K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Oruç Güvenç, Dr.

1.44K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

994 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Eylül Yalçınkaya

1.14K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Camille Adams Helminski

1.16K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.29K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.60K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.40K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Omid Safi, Prof. Dr.

1.28K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.30K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Yakup Şafak, Dr.

1.45K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.32K Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.37K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

James MORRIS, Prof. Dr.

1.10K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Cemâlnur Sargut

1.57K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.26K Views0 Comments