Kategori: Sultan Veled Sempozyumu

View:

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

1.10K Views0 Comments

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.28K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.45K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.30K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

1. Oturum – SORULAR

1.15K Views0 Comments

 

İbrahim Gamard, Dr.

1.23K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Kabir Helminski

1.34K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.17K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

2. Oturum – SORULAR

1.15K Views0 Comments

Janis Eshots, Dr.

1.06K Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.24K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Camille Adams Helminski

1.13K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

1.21K Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

3. Oturum – SORULAR

1.11K Views0 Comments

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.36K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

Omid Safi, Prof. Dr.

1.15K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.30K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

4. Oturum – SORULAR

1.08K Views0 Comments

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.57K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.22K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Eylül Yalçınkaya

1.56K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

5. Oturum – SORULAR

1.06K Views0 Comments

James MORRIS, Prof. Dr.

1.22K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.37K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Cemâlnur Sargut

1.80K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

6. Oturum – SORULAR

1.11K Views0 Comments

Hülya Küçük, Prof. Dr.

2.00K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.07K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

İbrahim Gamard, Dr.

1.10K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

Kabir Helminski

988 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Konya – 2. Oturum – Sorular

1.10K Views0 Comments

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.55K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Elif Bilge Kurtuldu

1.35K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Oruç Güvenç, Dr.

1.63K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Eylül Yalçınkaya

1.27K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Camille Adams Helminski

1.30K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.46K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.74K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.56K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Omid Safi, Prof. Dr.

1.44K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.43K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Yakup Şafak, Dr.

1.62K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.47K Views0 Comments

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.54K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

James MORRIS, Prof. Dr.

1.24K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

Cemâlnur Sargut

1.72K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.43K Views0 Comments