Kategori: Sultan Veled Sempozyumu

View:

1. Oturum – SORULAR

1.08K Views0 Comments

 

2. Oturum – SORULAR

1.09K Views0 Comments

3. Oturum – SORULAR

1.05K Views0 Comments

4. Oturum – SORULAR

1.02K Views0 Comments

5. Oturum – SORULAR

996 Views0 Comments

6. Oturum – SORULAR

1.03K Views0 Comments

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.50K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.22K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Camille Adams Helminski

1.22K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Camille Adams Helminski

1.07K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

989 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Cemâlnur Sargut

1.62K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Cemâlnur Sargut

1.73K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Elif Bilge Kurtuldu

1.29K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.36K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.38K Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.20K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Eylül Yalçınkaya

1.47K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.44K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.90K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.19K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

İbrahim Gamard, Dr.

1.05K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

İbrahim Gamard, Dr.

1.16K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

James MORRIS, Prof. Dr.

1.16K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

James MORRIS, Prof. Dr.

1.14K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

Janis Eshots, Dr.

1.00K Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

Kabir Helminski

926 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Kabir Helminski

1.26K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Konya – 2. Oturum – Sorular

1.03K Views0 Comments

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.36K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.38K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.66K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.28K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.05K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.19K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Omid Safi, Prof. Dr.

1.35K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.08K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Oruç Güvenç, Dr.

1.52K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.48K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.30K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

1.14K Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

1.04K Views0 Comments

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.34K Views0 Comments

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.23K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.49K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Yakup Şafak, Dr.

1.52K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler