Kategori: Sultan Veled Sempozyumu

Sort: Date | Title Sort Descending
View:

1. Oturum – SORULAR

1.02K Views0 Comments

 

2. Oturum – SORULAR

1.03K Views0 Comments

3. Oturum – SORULAR

995 Views0 Comments

4. Oturum – SORULAR

962 Views0 Comments

5. Oturum – SORULAR

942 Views0 Comments

6. Oturum – SORULAR

965 Views0 Comments

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

1.44K Views0 Comments

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası  

Bilal Kemikli, Prof. Dr.

1.17K Views0 Comments

Sultan Veled'in Edebi Muhiti

Camille Adams Helminski

1.16K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

Camille Adams Helminski

1.01K Views0 Comments

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

929 Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri  

Cemâlnur Sargut

1.57K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Cemâlnur Sargut

1.67K Views0 Comments

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled  

Elif Bilge Kurtuldu

1.22K Views0 Comments

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

1.29K Views0 Comments

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

EMRE ÖMÜRLÜ – SULTAN VELED SEMPOZYUMU – KONYA

1.32K Views0 Comments

Eylül Yalçınkaya

1.14K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Eylül Yalçınkaya

1.40K Views0 Comments

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd  

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.37K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

1.06K Views0 Comments

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.83K Views0 Comments

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

Hülya Küçük, Prof. Dr.

1.12K Views0 Comments

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

İbrahim Gamard, Dr.

999 Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

İbrahim Gamard, Dr.

1.11K Views0 Comments

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş  

James MORRIS, Prof. Dr.

1.10K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

James MORRIS, Prof. Dr.

1.08K Views0 Comments

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

Janis Eshots, Dr.

961 Views0 Comments

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi  

Kabir Helminski

878 Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Kabir Helminski

1.19K Views0 Comments

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

Konya – 2. Oturum – Sorular

983 Views0 Comments

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.31K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

1.32K Views0 Comments

Menkıbeleriyle Sultan Veled  

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

1.60K Views0 Comments

Sultan Veled ve Ahîler  

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

1.20K Views0 Comments

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

994 Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler  

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

1.15K Views0 Comments

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Omid Safi, Prof. Dr.

1.28K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

Omid Safi, Prof. Dr.

1.04K Views0 Comments

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled  

Oruç Güvenç, Dr.

1.44K Views0 Comments

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.40K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

1.25K Views0 Comments

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi  

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

1.08K Views0 Comments

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled  

SULTAN VELED SEMPOZYUMU – İSTANBUL – Açılış

983 Views0 Comments

Sultan Veled Sempozyumu Kapanış

1.27K Views0 Comments

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

1.17K Views0 Comments

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

1.43K Views0 Comments

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Yakup Şafak, Dr.

1.45K Views0 Comments

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler