Sizin Önerdikleriniz

Vuslat – TRTHaber

1 https://vimeo.com/148463522 2 https://vimeo.com/148463546 3 https://vimeo.com/148463824 4 https://vimeo.com/148842540 5 https://vimeo.com/148842537 6 https://vimeo.com/148889171 7 https://vimeo.com/148849297 8 https://vimeo.com/148984672 9 https://vimeo.com/149026647

Devamı

Bu vücûd iklîmine bin cân gelir, bir cân gider – Mehmet Kemiksiz

  Osman Kemali Hz. Bu vücûd iklîmine bin cân gelir, bir cân gider. Gâhî cânân cân olur, gâh cân bî-cânân gider. Emr-i nefse râm olup, dâim mücâhid olmayan, Hâib ü hâsir kalır, nâdân gelir nâdân gider. Her hevâ mahvolmadan etmez tecellî “fakr-ı küll”, Giymeyen takvâ donun, şâh olsa da hırmân …

Devamı

Hafız Kemal Tezergil – Mecnuna Sordular Leyla Nic Oldu

  Mecnun’a sordular Leyla nice oldu? Leyla gitti,adı dillerde kaldı; Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu, Yürü Leyla ki, ben Mevla’yı buldum.. Şu ben yalvarırken, senn naz ederdin, Şem’ayı gösterip pervaz ederdin, Cefayı çok, vefayı az ederdin, Yürü Leyla ki ben Mevla’yı buldum.. Bugün Mevla gören Leyla’ya bakmaz, Ulu a’la …

Devamı