Kategori: Taksimler

View:

Muhayyer Ney Taksim – Muhayyer Tekke Semaisi

1.94K Views0 Comments

Hüzzam Ney Taksimi – Hüzzam Saz Semaisi

1.97K Views0 Comments

Ahmet Hatiboğlu Anma Konseri

1.02K Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=x0i-vO0v8v8

Ney Taksimleri

1.26K Views0 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=nmAuY1TTzDo

« PrevNext »