Cemalnur SARGUT – Kenan Rifâî

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Cemalnur SARGUT –  Kenan Rifâî (1867-1950)