Doç. Dr. Safi ARPAGUŞ – Mesnevi Şârihi Amed Avni Konuk

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Doç. Dr. Safi ARPAGUŞ – Mesnevi Şârihi Ahmed Avni Konuk ve Mesnevi-i Şerif Şerhi ( 1868-1938 )