Doç. Dr. Yusuf ÖZ – Tâhirü-l Mevlevî (Tahir Olgun)

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Doç. Dr. Yusuf ÖZ – “Eserleri ve Hizmetleriyle Tâhirü-l Mevlevî (Tahir Olgun) ” (1877-1951)