Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Dr. Emin IŞIK – Kasımpaşa Mevlevîhânesi  Mesnevîhânlarından Midhat Bahârî Beytur (1879-1971)

Yorumlar kapal.