Dr. Emin IŞIK – Midhat Bahârî Beytur

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Dr. Emin IŞIK – Kasımpaşa Mevlevîhânesi  Mesnevîhânlarından Midhat Bahârî Beytur (1879-1971)