Dr. Timuçin ÇEVİKOĞLU – Hüseyin Fahreddin Dede

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Dr. Timuçin ÇEVİKOĞLU – BahâriyeMevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede (1853-1911)