Dr. Yakup ŞAFAK – Veled Çelebi

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Dr. Yakup ŞAFAK – Veled Çelebi ve Çelebilik Makamında Geçen Yıllar (1867-1953)