Ekrem IŞIN – İstanbul ’da Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu
Ekrem IŞIN  – Tarih Boyunca İstanbul ’da Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler