Emine Yeniterzi, Prof. Dr.


İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri