Esin Çelebi BAYRU – Celâleddin B. Çelebi

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Esin Çelebi BAYRU  – Celâleddin B. Çelebi (1926-1996)