Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Hz. Şems Sempozyumu Açılışı