H. Nur ARTIRAN – Sertarîk, Mesnevîhân, Öğretmen Albay Şefik Can

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

H. Nur ARTIRAN   – Sertarîk, Mesnevîhân, Öğretmen Albay Şefik Can (1910-2005)