Hz. Mevlânâ’dan Rubâîler: “Aşkım var ne gamım var”