Hz. Mevlânâ’dan Rubâîler; “Aşkın Şerabı: Muhabbetin tahurası!”