Hz. Mevlânâ’dan Rubâîler; “ Dilsiz-dudaksız konuşmayı duyan kulak lazım!”