Hz. Mevlânâ’dan Rubâîler: “Sensiz Bensiz Bir Hayat”