Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Camille Helminski

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Camille Helminski “Cennet Ehli Olmak: Tebrizli Şems’in Öğretileri Üzerine Düşünceler”

1

2

3