Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Yakup Şafak

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yakup Şafak
“20. Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi”

1

2