Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Nuri Şimşekler

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Yard. Doç. Dr. Nuri Şimşekler

“İki Beden Tek Gölge: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi”

1

2

3