Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Parvenah Saberi

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri- Parvenah Saberi,
“Uçan Şems: Şems ve Mevlana’nın Görüşmesine Bir Bakış”

1

2