Hz. Şems Sempozyumu – Konya – Semih Ceyhan

Hz. Şems Sempozyumu Konya Tebliğleri Dr. Semih Ceyhan

 ” Şems’in Gaybubeti, Mevlana’nın Huzuru: Mesnevi ve Osmanlı Şerhlerine Göre Şems-i Tebrizi”

1

2

3