Müştâkım yâre Yok mu bir çare ?

http://www.youtube.com/watch?v=og2s3m3__1s