Neşet Çelebi – Sempozyum 2. Gün Açılış Konuşması

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Neşet Çelebi – Sempozyum 2. Gün Açılış Konuşması