Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Prof. Dr. Cihan OKUYUCU  –  Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Mevlâna, Mevlevîlik ve Mesnevî Dersleri

Yorumlar kapal.