Prof. Dr. Emine Yeniterzi – Değerlendirme Konuşması

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu
Prof. Dr. Emine Yeniterzi – Değerlendirme Konuşması