Saygı Duruşu – Naat-ı Şerif – Ney Taksimi

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

 Saygı Duruşu – Naat-ı Şerif – Ney Taksimi