Yakup Şafak, Dr.


Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler