Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER – Üsküdar  Mevlevîhânesi Son Postnişin Ahmed Remzi Akyürek (1872-1944)

Yorumlar kapal.