Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN – Abdülbâki Dede (Baykara)

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN – Yenikapı  Mevlevîhânesi Son Şeyhi Abdülbâki Dede (Baykara) (1883-1935)