Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER – Selman Tüzün

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri  Sempozyumu

Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER – Bahâriye Mevlevîhânesi’nin Son Şâhidi Selman Tüzün