Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyumu
Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK  – Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Mehmed Celâleddin Dede (ö.1908)

Yorumlar kapal.