Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

747. Vuslat Yılı Şeb-i Arus Anısına Mehmet Kemiksiz

Geniş Ekran Dar Ekran

Nât-ı Mevlâna
Beste: Itrî

Ney Manzûmesi Rast-Bestenigâr İlâhî
Güfte: Yaman Dede
Beste: Mehmet Kemiksiz

Ey Maksad-ı Âşıkın Evç İlâhî
Güfte&Beste: Dede Efendi

Gel Gel Yanalım Evç İlâhî
Güfte: Seyyid Nesîmi
Beste: Anonim

Bi Hamdillah Hicaz İlâhî
Güfte: Şems-i Tebriz
Beste: Anonim

Yürük Değirmenler Hüseynî İlâhî
Güfte: Yûnus Emre
Beste: Doğan Ergin

Hüzzâm Peşrev
Beste: Seyfeddin Osmanoğlu

Hüzzâm Mevlevî Âyin-i Şerîfi
Beste: İsmail Dede Efendi

Mevlâna Meydânı Hüzzâm İlâhî
Güfte: Hüseyin Top
Beste: Mehmet Kemiksiz

Severiz Biz Pîrimizi Segâh İlâhî
Güfte: Hüseyin Top
Beste: Mehmet Kemiksiz

Şem-i Rûhuna Segâh Mâye İlâhî
Beste: Sultan Veled

Dinle Sözümü Segâh İlâhî