Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Aleyke Sallallâh – Naat-ı Nebevî

Geniş Ekran Dar Ekran

http://www.youtube.com/watch?v=CwWogytWJts

 

Aleyke sallallâh (Sana salât eder Allah)
Yâ hayre halkıllâh (Ey halkın en hayırlısı)
Ve’l-âli ve’l-ashâb, (Ve Âli’ne ve ashabına)
Ve’l-kavmi ehlillâh (Ve ehlullah olanlara)
Fedâüke’l-ervâh (Sana kurban ruhlar)
Ve mislühü’l-eşbâh (Ve keza bedenler)
Yâ hıyrete’l-Fettâh (Ey Fettâh’ın seçtiği)
Min enbiyâillâh (Allah’ın nebileri arasından)

Yâ kâbete’l-esrâr (Ey sırların kâbesi)
Yâ menbaa’l-envâr (Ey nurların kaynağı)
Bi’1-azmi yâ Muhtar (Ey seçkin Peygamber, azimle)
Eyyedte dîn-Allâh (Allâh’ın dînini sağlamlaştırdın)

Yâ men lehu’l-burhân (Ey burhan sahibi)
Ve hulkuhu’l-Kur’ân (Ve ahlâkı Kur’ân olan)
Mâ kâneti’l-ekvân (Olmazdı kâinat)
Ve hakkuhû “Levlâh” (Sen olmasaydın eğer)

Hâ ente fi’l-mahşer (İşte sen mahşerde)
Müeyyedü’l-mazhar (Şefaate mazharsın)
Fe-külle-mâ tüzker (Ne zaman adın anılsa)
Aleyke sallallâh (Sana salât eder Allah)

Livâüke’l-merfû’ (Sancağın yükseklerde)
Ve kavlüke’l-mesmû’ (Ve sen sözü dinlenensin)
Ve hubbuke’l-matbû (Ve sevginin damgası vurulmuş)
Mühcetî el-evvâh (Ah ü zâr eder gönlüm)

Ken’an Rifâî Hazretleri

 

İLÂHİYÂT-I KEN’ÂN ALBÜMÜNDEN
Okuyan: Vasfi Emre Ömürlü
Evc İlahi
Güfte ve Beste: Ken’ân Rifâî Hz.