Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

AŞK-U NİYÂZIM

Geniş Ekran Dar Ekran

Muhterem Hâlide Cemâlnur Sargut Hocamızın,  Ahmed Selâhaddin HİDÂYETOĞLU Çelebî Efendimiz’e bir hediyesi olarak, 30/10/2012 tarihinde bestelenmiştir:

 

Şehnaz ilâhi

Usûl: Düyek
Güfte: HİDÂYETOĞLU Ahmed Selâhaddin Çelebî
Beste: Vasfi Emre Ömürlü
İcra: Lâ Edrî Topluluğu
Hânende: Vasfi Emre Ömürlü
Ney: Hüseyin Özkılıç
Bendir: Tuğrul Fayda

 

AŞK u NİYÂZIM

 

I. bend
Aşkı bize meşk eyleyen
Meşkı bize aşk eyleyen
Zevkı dile zerk eyleyen
Monlâ-yı Rûm Sultânımız
Sultân Veled Cânânımız

 

II. bend
Himmet edip eyle meded
İkrâmına yoktur aded
Zîrâ sizi sevmiş Samed
Monlâ-yı Rûm Sultânımız
Sultân Veled Cânânımız

 

III. bend
Şeyhim Bahâ feyz-i müdâm
Seyyid Salâh Şems ü Hüsâm
Hak Dost içün sun dolu câm
Monlâ-yı Rûm Sultânımız
Sultân Veled Cânânımız

 

IV. bend
Bulmuş Kerîm bûy-i vefâ
Ceddim Ulu Ârif bekā
Cân dîdeme bahşet ziyâ
Monlâ-yı Rûm Sultânımız
Sultân Veled Cânânımız

 

V. bend
Hey Dost HİDÂYET cân gözüm
Hak Mesnevî Dîvân özüm
Dâim seni görsün yüzüm
Monlâ-yı Rûm Sultânımız
Sultân Veled Cânânımız

 

Videoyu hazırlayan: Adnan Kurtul