Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Firkatin nâriyle yandım yâ Habîballah meded

Geniş Ekran Dar Ekran

http://www.youtube.com/watch?v=eKUFkw0dak4

Na’t-i Hazret-i Nebevî

Firkatin nâriyle yandım yâ Habîballah meded
Kalmadı sabr ü tahammül bî- karâr oldum meded
Âşıka derman da can da dâimâ aşkın yeter
Dilde, gözde yâ Resûlallah hayâlindir meded
Çok günâhım gerçi, affetmek de şânındır meded
Maksadım âh-ü figandan bir cemâlindir meded
Dil-figârım, derd-mendim, kıl mürüvvet sen şehâ
Ken’ân’ı ihyâ eden ancak visâlindir meded

Ken’ân Rifâî

İLÂHİYÂT-I KEN’AN ALBÜMÜNDEN
Firkatin nâriyle yandım
Ferahfezâ (ilâhî)
Güfte: Ken’ân Rifâî Hz.
Beste: Doğan Ergin
Okuyan: Elif Ömürlü Uyar